OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Svi materijali objavljeni na stranicama www.grafika-grafoprint.hr su zaštićeni autorskim pravima, te se bez odobrenja ne smiju preuzimati, kopirati ni objavljivati preneseni djelomično ili u cijelosti, sukladno Zakonu o autorskim pravima Republike Hrvatske.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i Grafike-grafoprint d.o.o.

Korištenjem web stranice www.grafika-grafoprint.hr prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi:

a) se predstavljali u cilju svoje promocije
b) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima
c) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
d) objavili bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju
e) prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj
f) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba
g) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan softver ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
h) reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja
i) provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja
j) objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba
k) sugerirali Vašu povezanost sa stranicama

Grafika-grafoprint d.o.o. nastoji osigurati da su podaci i informacije na ovim web stranicama točni.

Urednički sadržaj stranica je vlasništvo Grafike-grafoprint d.o.o.

Korisnik izričito prihvaća korištenje ovih web stranica na svoju vlastitu odgovornost. Grafika-grafoprint d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati greške ili da će na njima objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Grafika-grafoprint d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ovih web stranica, ili nečega što je na njima objavljeno.