ZAŠTITA PODATAKA

 1. Opće odredbe

1.1.  Grafika-grafoprint d.o.o. kao pružatelj usluga web stranica www.grafika-grafoprint.hr te prilikom pružanja usluga svojih registriranih djelatnosti predana je zaštiti Vašu privatnost i Vaše osobne podatke.

1.2 . Pristupanjem i/ili upotrebom Internetskih stranica www.grafika-grafoprint.hr, te davanjem vaših osobnih podataka putem web stranice i e-maila, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli te da ste suglasni s uvjetima o zaštiti podataka i načinima upotrebe internetskih stranica www.grafika-grafoprint.hr.

1.3.  Ukoliko se ne slažete s ovim Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka, napustite, te ne pristupajte i ne koristite web stranice, te nemojte koristiti usluge koje pruža Grafika-grafoprint d.o.o.

2. Promjene Općih uvjeta o zaštiti podataka

2.1.  Grafika-grafoprint d.o.o. je ovlaštena izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete o zaštiti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na našim internetskim stranicama. Izmjena i dopuna Općih uvjeta stupa na snagu odmah nakon objave na internetskim stranicama.

2.2.  Korištenjem internetskih stranica www.grafika-grafoprint.hr  se obvezujete prije svakog davanja osobnih podataka pročitati važeće Opće uvjete o zaštiti osobnih podataka.

3. Vrste prikupljenih informacija i upotreba prikupljenih informacija

3.1.  Grafika-grafoprint d.o.o. prikuplja osobne informacije samo onda kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskim stranicama www.grafika-grafoprint.hr kao što je ispunjavanje obrasca za kontakt ili narudžba proizvoda.

3.2.  Ukoliko se korisnik odluči uključiti, Grafika-grafoprint d.o.o. je ovlaštena zatražiti osobne informacije: ime i prezime, adresa, mjesto, e-mail adresa, telefonski broj, OIB i naziv tvrtke.

3.3.  Grafika-grafoprint d.o.o. je ovlaštena koristiti osobne podatke korisnika kako bi Vam ponudila vlastite proizvode i usluge, radi izdavanja računa, u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu evidencije kako bi pružila svoje usluge što kvalitetnije, te unaprijedila sadržaj na internet stranici.

3.4. Pristup internetskim stranicama www.grafika-grafoprint.hr je slobodan i ne traži se registracija. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Obrađujemo samo podatke koji su nam potrebni za pružanje naših proizvoda i usluga.

4. Davanje osobnih podataka

4.1.  Davanjem Vaših osobnih podataka temeljem ovih Općih uvjeta o zaštiti osobnih podataka, obavještavate se kako takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama radi izvršavanja naših zakonskih prava i obaveza i to: porezne prijave, naplate dugovanja i drugih ovršnih postupaka, za potrebe inspekcijskih nadzora.

4.2.  Grafika-grafoprint d.o.o. pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun tvrtke Grafika-grafoprint d.o.o.

4.3.  Osobne identifikacijske podatke Grafika-grafoprint d.o.o. ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama.

5. Nadopune i ispravljanje osobnih podataka

5.1.  Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci netočni ili nepotpuni, ovlašten je promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke. U e-mail poruci korisnik je dužan navesti ime i prezime, naziv tvrtke, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

5.2. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu.

5.3. Korisnik je upoznat da Grafika-grafoprint d.o.o. ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na svojim internetskim stranicama.

6. Zaštita podataka

6.1.  Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Grafika-grafoprint d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

6.2.  Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Grafika-grafoprint d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

7. Praćenje podataka

Grafika grafoprint d.o.o. je ovlaštena pohranjivati na Vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o korisniku koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja naših internetskih stranica. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije korisnika.

8. Primjena Općih uvjeta

Ova izjava primjenjuje se od 15. rujna 2019. , a vrijedi do donošenja novih Općih uvjeta o zaštiti podataka.