Project Description

Upoznaj Europsku uniju

Upoznavanje sa zemljama u Europskoj uniji i njihovim zastavama.

Upoznaj Europsku uniju

Upoznavanje sa zemljama u Europskoj uniji i njihovim zastavama.

igraće karte upoznaj EU
Šifra:
1001010
Kod:
3859888377486
Dimenzija kutije:
100 x 150 x 35 mm
Šifra: 1001010, Kod: 3859888377486
Dimenzija kutije: 100 x 150 x 35 mm
igraće karte Upoznaj EU
Šifra: 1001010,
Kod: 3859888377486,
Dimenzija kutije:
100 x 150 x 35 mm
 

U ovoj igri upoznati ćete se sa zemljama članicama Europske unije, njihovim zastavama i glavnim gradovima tako da pronađete pojedinoj zemlji njezin par – zastavu. Igra se može se igrati na dva načina.

Sadrži 56 karata.

U ovoj igri upoznati ćete se sa zemljama članicama Europske unije, njihovim zastavama i glavnim gradovima tako da pronađete pojedinoj zemlji njezin par – zastavu. Igra se može se igrati na dva načina.

Sadrži 56 karata.